Kategorie: greyhound chov / breeding EuGSB

EUROPEAN GREYHOUND STUD BOOK

Chov greyhoundů probíhá ve světě převážně (z 99%);v rámci Mezinárodní aliance plemenných knih greyhoundů . Do tohoto systému tradičních plemenných knih Anglie ,Irska , USA a Austrálie je dnes integrována  EuGSB (Evropská plemenná kniha greyhoundů) . V lednu 2005 byli zapsáni první psi do Irské plemenné knihy na základě rodokmenů EuGSB .Chov a zápis do plemenné knihy EuGSB je možný přes jednotlivé národní autority- v ČR : Česká dostihová federace .

  

Celkově nepatrný zlomek světového chovu greyhoundů je realizován v kennelklubech - AKC /americký/ FCI /mezinárodní/ apod. Ostatní chov u nás probíhá právě pod patronací FCI , tedy mimo Mezinárodní alianci plemenných knih a EuGSB.