greyhound chov / breeding EuGSB


EUROPEAN GREYHOUND STUD BOOK

Chov greyhoundů probíhá ve světě převážně (z 99%);v rámci Mezinárodní aliance plemenných knih greyhoundů . Do tohoto systému tradičních plemenných knih Anglie ,Irska , USA a Austrálie je dnes integrována  EuGSB (Evropská plemenná kniha greyhoundů) . V lednu 2005 byli zapsáni první psi do Irské plemenné knihy na základě rodokmenů EuGSB .Chov a zápis do plemenné knihy EuGSB je možný přes jednotlivé národní autority- v ČR : Česká dostihová federace .

  

Celkově nepatrný zlomek světového chovu greyhoundů je realizován v kennelklubech - AKC /americký/ FCI /mezinárodní/ apod. Ostatní chov u nás probíhá právě pod patronací FCI , tedy mimo Mezinárodní alianci plemenných knih a EuGSB.


Menu

Nejnovější příspěvky

Czech Derby - Eminent Trophy - 02-03/07/2022

EuGSB Stakes - TurboLyte Trophy - 11/06/2022

Magyar Derby & Magyar Sprint Derby & SGP Trophy - 28-29/05/2022

Czech Championship - Red Mills Open - 07/05/2022

Spring Trophy - 23.04.2022